Næringsforeningen

Hjem » Næringsforeningen

NFDR

 

Næringsforeningen i Drammensregionen er en viktig og naturlig samarbeidspartner for Eiendomsdagen i Drammen.

Næringsforeningen er en interesseorganisasjon som har som mål å samle Drammensregionens næringsliv.

Den har to hovedmål:

Å være talerør for Drammensregionens næringsliv og jobbe for at rammebetingelsene for disse er best mulig.
Å skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll.

Næringsforeningen er organisert langs to akser:

En geografisk som består av næringsrådene i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Sande og Svelvik. Næringsrådsoppgavene i Drammen ivaretas av Næringsforeningens styre og administrasjon.
En bransje-/temaakse med nå 11 ulike nettverk.

Gjennom sin visjon og målsettinger er Næringsforeningen en naturlig samarbeidspartner for Eiendomsdagen i Drammen.